Luftfartstilsynet ved direktør Stein Erik Nodeland, skriver brev til Samferdselsdepartementet om Heliwing Helikopter AS

Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland og Luftfartstilsynet tar grep og legger seg flate for kritikk og feilsaksbehandling. Dette er gledelig sier John-Erik Sogn i Heliwing Helikopter AS.

Se innlegg publisert her : Luftfartstilsynet om Heliwing Helikopter AS